Επισκέψεις

On line επισκέπτες: 9 Μέχρι σήμερα: 290798

23/01/2019


Δημοφιλή

Παρατσούκλι… το δεύτερο όνομα που γίνεται πρώτο!
Περισσότερα...

Ιδιωματισμοί
Περισσότερα...

Αινίγματα από τον Παππού και την Γιαγιά που ακονίζανε το μυαλό μας … και πέρναγε και η ώρα. Δώστε απαντήσεις...
Περισσότερα...

Μαθητές της Ελίκας που φοίτησαν στη Μ.Ε. 1883-1898
Περισσότερα...

Εκλογικός κατάλογος του Δήμου Μονεμβασίας του 1856 (Από Γ.Α.Κ). Προσέξτε τα Επώνυμα.
Περισσότερα...

Η Οικογένεια Μιχαήλ (Μάκη) Τσιγκούνη
Περισσότερα...

Τα τοπωνύμια της περιοχής μας (Μέρος Ι)
Περισσότερα...

Οι γάμοι στην Ελίκα τα έτη 1914 μέχρι 1917. Είναι το μοναδικό αρχείο που αναφέρονται οι Ιερείς του χωριού μας...
Περισσότερα...

Στο χωριό μας
Περισσότερα...

Χαραμιάνοι ( ένα κείμενο από την ιστοσελίδα ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ)
Περισσότερα...

Ο ξενιτεμένος
Περισσότερα...

Σπυρίδων Χούλης
Περισσότερα...

Η θεία Μαργαρίτα η μαμή!!!
Περισσότερα...

Οι Ευεργέτες της Ελίκας
Περισσότερα...

Μια ενδιαφέρουσα Ιστορική πληροφορία από τον Γιώργο Μεϊμέτη όπως την κατέγραψε από τον Μάκη Τσιγκούνη...
Περισσότερα...

Κατάσταση διδασκάλων Eλίκας
Περισσότερα...

Όμορφες γλυκές λέξεις από τον Μπάμπη Σούμπαση, τον Λευτεράκο.
Περισσότερα...

Απογραφή για την Ελίκα το 1834 (το έλαβα από τον Κυριάκο Κοντάκο του Βασιλείου)
Περισσότερα...

Οι μαθητές του χωριού μας το έτος 1927 με διευθυντή τον Δάσκαλο Γεώργιο Καλογεράκο. Εδώ θα βρείτε ή τους γονείς σας ή τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας.
Περισσότερα...

Τα είδη των Σχολείων
Περισσότερα...

Ελικιώτες που έδωσαν τη ζωή τους για την Πατρίδα.
Περισσότερα...

Η παράδοση για την Μελισσαντρού και οι παιδικές μνήμες από τα Χαδιεριάνικα
Περισσότερα...

Ανοικτή επιστολή προς τον αιώνιο Άνθρωπο (για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα)!
Περισσότερα...

Σημειωματάριον πολέμου. Στρατιώτης ιππικού Παναγιώτης Ευαγγέλου Τσιγκούνης
Περισσότερα...

Η Πειθαρχία είναι η αδελφή της Ελευθερίας. Γιατί πρέπει να γίνονται παρελάσεις.
Περισσότερα...

An open letter to the Eternal Man (on the return of the Parthenon marbles)!
Περισσότερα...

Μια ωραία συλλογή λέξεων από τις παιδικές μνήμες της Μαρίας Μηλιδώνη (του Βασιλάκου του Λάμπη)
Περισσότερα...

Ο θυμός των γονέων μας είναι σαν το ανοιξιάτικο χιόνι: μπορεί να πέσει πολύ, αλλά θα λειώσει γρήγορα. Εμείς οφείλουμε αιώνιο σεβασμό.
Περισσότερα...

Φιλέματα από τον Γιάννη Σούμπαση της Αντιγόνης (τι έχει πιάσει ρε τους Σουμπασαίους και παιδεύονται με τις λέξεις;)
Περισσότερα...

Μελομακάρονα (από το βιβλίο συνταγών της Χρυσούλας Καρκάνη Σούμπαση) Honey Cakes (from Chrisoula Karkanis-Soumbassis΄ Recipe Book)
Περισσότερα...

Δήμοι της περιοχής μας
Περισσότερα...

Λίγα λόγια για τον Ιατρό Εμμανουήλ Καλικάτζαρο.
Περισσότερα...

Τι τιμή στο Παλληκάρι όταν πρώτο στη φωτιά σκοτωθεί για την Πατρίδα... ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!
Περισσότερα...

Ένα επίκαιρο ποίημα από τον αείμνηστο Βασίλειο Τσιγκούνη, Δάσκαλο από τον Άγιο Μάμμα
Περισσότερα...

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ. ΜΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΛΙΣ-ΚΡΑΤΟΣ (από το βιβλίο της Χάρις Α. Καλλιγά)
Περισσότερα...

Δραστηριότητα

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί στο site
μας 449 αναρτήσεις!

Ανάλυση...


Δημοφιλή

ΕΛΙΚΑ και ΠΑΡΑΔΟΣΗ - Πληροφορίες και σκέψεις για τα χωριά μας από τον Συγγραφέα Αντώνιο Κατσώρη που τις καταγράφει στο βιβλίο του ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ του 1972.

Α-366. Πληροφορίες και σκέψεις για τα χωριά μας από τον Συγγραφέα Αντώνιο Κατσώρη που τις καταγράφει στο βιβλίο του ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ του 1972.


Αρχεία-->Δήμων 26/11/2014 13:21:36

ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΕΛΙΚΑ

Φέρεται και υπό άλλην ονομασίαν Άλικα και αυτήν θα έλαβε πιθανώτατα, κατά τον γυμνασιάρχην Γ. Παπανδρέου (έγκ. λεξικόν Ελευθερουδάκη) από κάποιαν εκει κάπου κειμένην αρχαίαν πόλιν.  Ίχνος όμως αυτής τής πόλεως ουδέν ευρέθη ακόμη.

Περί αυτής δεν έκαμαν διόλου μνείαν οι Άγγλοι αρχαιολόγοι, πού ερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή (εκτένισαν κυριολε­κτικώς) την περιοχήν του  Δήμου Μονεμβασίας.

Πάντως η ονομασία είναι αρχαιοτάτη ελληνική και θα πρέπει να συνδυασθή με την ονομασία της καταποντισθείσης αρχαίας πόλεως της Κορινθίας.

Το χωρίον συνωκίσθη επί τουρκικής εποχής και υπέστη μεγάλας καταστροφάς από τους Τουρκαλβανούς μετά τα Ορλωφικά. Αρκετοί των κατοίκων ετάχθησαν υπό τον Κρανίδην και μετέβη­σαν εις την Μονεμβασίαν, οπου και έλαβον μέρος εις την πολιορκίαν αυτής το 1821. Αι οικογένειαι, πού φέρουν εδώ, οπως και εις άλλα χωρία της Μονεμβασίας το επώνυμον Τσιγκούνης, μετηνάστευσαν  εκ Κυθήρων.

ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Εκτίσθη επί Τουρκοκρατίας και την ονομασίαν Έλαβεν από την εκκλησίαν των Αρχαγγέλων.  Ημίσειαν ώραν προς Β του ομωνύμου ακρωτηρίου και προς Ν. της εκβολής του ποταμού Κορακιάς ευρέθησαν ερείπια, που απεδόθησαν οτι ανήκον εις το Υπερτελέατον.

Επιφανεστέρα οικογένεια των Κρανίδη — Φελούρη, πού μετηνάστευσε δια Πακίων εκ Μάνης. Ο Ιωάννης Κρανίδης επί κεφα­λής αποσπάσματος πολεμιστών εκ του χωρίου του και των πέριξ Έσπευσεν εκ των πρώτων και μετέσχεν εις την πολιορκίαν της Μο­νεμβασίας.

ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΓΕΡΟΥΜΑΝΑ (ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ)

Το όνομα του χωρίου είναι ακραιφνώς ελληνικόν και παλαιά το επρόφερον και το έγραφον  Γερουμάνα (Γέρου - μάνα).

Η υπαρξίς του ανάγεται εις τους βυζαντινούς χρόνους.

Διά την εκκλησίαν της Παντανάσσης εχει γράψει η βυζαντι­νολόγος Μαρία Γ. Σωτηρίου (Λακωνικά 1932 τ. Α , σ. 30), ως και οι Άγγλοι αρχαιολόγοι. Εις την εκκλησίαν αυτήν και επί λίθου εντειχισμένου επι του εσωτερικού τοίχου υπάρχει η εξής επιγραφή :
+ Μ(ν)Η(σ)ΘΗΤΙ ΚΕ(Κύριε) ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ CΟΥ ΔΙΟΝΥCΙΟΥ ΜΟΝΑC
ΤΟΥ ΓΛΙΗΣΤΗ.
Παρά τα Καλύβια κατά την επίσκεψιν της η Μαρία Σωτηρίου ηύρε την ερειπωμένην εκκλησίαν της Αγίας Τριάδος «με λείψανα τοιχογραφιών εν αις και του Αγίου Βικεντίου».

redirect reasons married men cheat women that cheat
redirect why people cheat in marriage women that cheat
why men cheat on beautiful women women cheat women who want to cheat
go go read
I cheated on my wife open marriage affairs
online affair my husband cheated My girlfriend cheated on me
online affair my husband cheated My girlfriend cheated on me
link redirect why people cheat
my ex cheated on me is my husband cheated on me i cheat on my husband
i think my girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me should i take her back i cheat on my girlfriend
how to know your wife cheated go want to cheat on my wife
how do you get a girlfriend read how do you get girlfriend
women that cheat with married men site women cheat
how to cheat husband blog.ivanovtech.com the unfaithful husband
adult interactive stories open adult illustrated stories
kr vijaya sex stories sex stories older woman teenboy masterbation classes sex stories
abortion clinics in ny abortion vacuum cytotec abortion
dating sites for married people mdfoosball.com married men who have affairs
pet prescription discount card aaamlog.com discount rx
walgreens photo code blog.fuarsepeti.com canada pharmacy coupons
rite aid coupon 5 off 25 open promo code for walgreens photo
live abortion video abortion pill define abortion
free coupons online walgreen prescription coupon discount rx coupons
free printable coupons pet prescription discount card coupon for prescription
free discount prescription card prescription discount cards discount coupons for prescriptions
rite aide coupons rite aid pharmacy rite aid coupon policy
rite aide coupons rite aid pharmacy rite aid coupon policy
gabapentin 400mg imitrex 50mg viagra 150mg
zovirax 200mg yovi.info revia
gift cards at rite aid centaurico.com coupon for rite aid
celecoxib 100mg celecoxib celecoxib 100mg
celecoxib 100mg celecoxib celecoxib 100mg
celecoxib 100mg amoxicillin pill celecoxib 100mg
rifaximin pill centauricom.com levitra 40mg
printable coupons for viagra discount coupons for prescriptions prescription drugs discount cards
viagra coupon code liberitutti.info free viagra coupon 2016
free discount prescription cards gallaghermalpractice.com pfizer viagra coupon
viagra coupon free modelosguayaquil.com coupon viagra
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
coupon for cialis discount prescription drug card printable cialis coupon
abortion pill miami open abortion advice
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
sumatriptan migraine headache sumatriptan migraine headache sumatriptan migraine headache
sumatriptan side effects sumatriptan side effects sumatriptan side effects
viagra rezeptfrei deutschland http://viagrapillenkruidvat.com viagra rezeptfrei forum
cialis discount cialis price discount cialis 5mg coupons
discount drug coupons click coupons for cialis
cialis discount coupons online prescription discounts cards cialis prescription coupon
free prescription drug discount card sipidcode.com cialis savings and coupons
opiate blocker shot vivitrol link does naltrexone help with opiate withdrawal
is naltrexone a controlled substance partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone uk
vivitrol shot for opiate addiction avonotakaronetwork.co.nz side effects of revia
low dose naltrexone for sale click revia side effects
vivitrol shot link naltrexone 50 mg side effects
vivitrol shot link naltrexone 50 mg side effects
low dose naltrexone fibromyalgia site.cegep-rimouski.qc.ca naltrexone revia
who can prescribe naltrexone site.cegep-rimouski.qc.ca implant alcohol treatment
does naltrexone help with opiate withdrawal vivitrol shot information maltrexon
ldn and alcohol go what does naltrexone feel like
naltrexone alcohol side effects low dose naltrexone cancer low dose naltrexone neuropathy
where can i buy naltrexone pallanuoto.dinamicatorino.it naloxone naltrexone
how naltrexone works blog.admissionnews.com ldn therapy
naltrexone low dose skydtsgaard.dk low dose naltrexone for opiate withdrawal
does naltrexone help with withdrawal open detox
does naltrexone help with withdrawal open detox
does naltrexone help with withdrawal open detox
naltrexone how it works open naltrexone immune system
naltrexone drug class charamin.jp low dose naltrexone alcohol
naltrexone half life link naltrexone withdrawal symptoms
naltrexone half life charamin.jp naltrexone withdrawal symptoms
purchase naltrexone charamin.jp purchase low dose naltrexone
purchase naltrexone charamin.jp purchase low dose naltrexone
naltrexone and opiates link naltrexone how it works
naltrexone 25 mg charamin.com naltrexone hydrochloride tablets 50 mg
how long does naloxone block low dose naltrexone contraindications where can i get naltrexone
what does naltrexone feel like withdrawal from naltrexone ldn homepage
how much is naltrexone open low dose naltrexone weight loss
how much is naltrexone where to buy naltrexone low dose naltrexone weight loss
alcoholism blog.jrmissworld.com vivitrol medication
drinking on naltrexone read low dose naltrexone org

Σχετικές αναρτήσεις:        
Θεάσεις: 117 | Σχόλια: