Επισκέψεις

On line επισκέπτες: 4 Μέχρι σήμερα: 486671

15/06/2021


Δημοφιλή

Εκλογικός κατάλογος του Δήμου Μονεμβασίας του 1856 (Από Γ.Α.Κ). Προσέξτε τα Επώνυμα.
Περισσότερα...

Οι Γάμοι στην Ελίκα από το 1893 μέχρι το 1907. Παρακαλώ κρατείστε τον πίνακα αυτόν για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας...
Περισσότερα...

Ο ιερέας Κυριάκος Κουσούλης (1915) και η πρεσβυτέρα Χρυσώ Κουσούλη, έζησαν μαζί 65 χρόνια και πέθαναν τον Ιούλιο του 2010 την ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ.
Περισσότερα...

Μια αξιοπρόσεκτη πληροφορία για τους κατοίκους του χωριού μας. Συμπληρωματικός πίνακας για το 1840.
Περισσότερα...

Έγγραφα περί των Κρητών προσφύγων εις την Πελοπόννησον επί Καποδίστρια (πηγή ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ - Δικαίος Β. Βαγιακάκος).
Περισσότερα...

Οι μαθητές του χωριού μας το έτος 1927 με διευθυντή τον Δάσκαλο Γεώργιο Καλογεράκο. Εδώ θα βρείτε ή τους γονείς σας ή τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας.
Περισσότερα...

Οι Ευεργέτες της Ελίκας
Περισσότερα...

Η Οικογένεια Μιχαήλ (Μάκη) Τσιγκούνη
Περισσότερα...

Χαραμιάνοι ( ένα κείμενο από την ιστοσελίδα ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ)
Περισσότερα...

Παρατσούκλι… το δεύτερο όνομα που γίνεται πρώτο!
Περισσότερα...

Οι γάμοι στην Ελίκα τα έτη 1914 μέχρι 1917. Είναι το μοναδικό αρχείο που αναφέρονται οι Ιερείς του χωριού μας...
Περισσότερα...

Ξινοτραχανάς στο τηγάνι (μια ξεχασμένη συνταγή της Ντίνας Κοφινά) Είναι από τις καλλίτερες γεύσεις που θυμάμαι από μικρό παιδί.
Περισσότερα...

Κείμενο του Λευτέρη Κουσούλη αφιερωμένο στην θειά Μαργαρίτα.
Περισσότερα...

Απογραφή για την Ελίκα το 1834 (το έλαβα από τον Κυριάκο Κοντάκο του Βασιλείου)
Περισσότερα...

Μαθητές της Ελίκας που φοίτησαν στη Μ.Ε. 1883-1898
Περισσότερα...

Τα τοπωνύμια της περιοχής μας (Μέρος Ι)
Περισσότερα...

Δέκα ωραίες λέξεις από τον Λάμπη και τον Βαγγέλη
Περισσότερα...

Ένα μουσείο παλαιών πετρελαιομηχανών γεννιέται στην Ελίκα...
Περισσότερα...

Μεταλλεία του τόπου μας από 1874
Περισσότερα...

Μια δεύτερη συλλογή από κείνες τις λέξεις που η ντόπια μας γλώσσα κινδυνεύει … να ξεχάσει …
Περισσότερα...

Μερικά ακόμα παρατσούκλια από κάποιους που έχουν γερή μνήμη ( Λάμπης, Γιάννης ...)
Περισσότερα...

Τα τοπωνύμια της περιοχής μας (Μέρος IΙ)
Περισσότερα...

ο πληθυσμός των χωριών μας κατά τις αντίστοιχες απογραφές. Στοιχεία από Γ.Α.Κ
Περισσότερα...

Εργάτης της θάλασσας. Ένα πανάρχαιο ιερό επάγγελμα που το τίμησαν πολλά παλληκάρια του χωριού μας, (γνωρίζω και μια Ελικιώτισσα)!
Περισσότερα...

Μια ενδιαφέρουσα Ιστορική πληροφορία από τον Γιώργο Μεϊμέτη όπως την κατέγραψε από τον Μάκη Τσιγκούνη...
Περισσότερα...

Από τον Λάμπη τον Ρέγα ...πήρα γράμμα που έγραφε ...χαρτί όπου ομίλει !!!
Περισσότερα...

Λίγα λόγια για τον Ιατρό Εμμανουήλ Καλικάτζαρο.
Περισσότερα...

Τοπωνύμιο είναι...
Περισσότερα...

Ιδιωματισμοί
Περισσότερα...

Σπυρίδων Χούλης
Περισσότερα...

Κατάσταση διδασκάλων Eλίκας
Περισσότερα...

ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί κατοικήσεως της νήσου Ελαφονησίου (ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΡΙΘ. 9 - ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 6 Μαρτίου 1837).
Περισσότερα...

Ευχαριστήρια Επιστολή προς τον Ποιμενάρχη μας κκ Ευστάθιο από τους κατοίκους του χωριού Ελίκας και του προέδρου Γεωργίου Ι. Κουσούλη.
Περισσότερα...

Διοικητικές μεταβολές του χωριού μας από το 1835 έως 2010
Περισσότερα...

Παρωρίτες είμαστε, παραρά γυρεύουμε, τα παιδιά τα παίρνουμε!!!
Περισσότερα...

Δραστηριότητα

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί στο site
μας 449 αναρτήσεις!

Ανάλυση...


Δημοφιλή

ΕΛΙΚΑ και ΠΑΡΑΔΟΣΗ - Δήμοι της περιοχής μας

Α-68. Δήμοι της περιοχής μας


Αρχεία-->Δήμων 04/08/2014 20:06:32


1. Δήμος Ασωπού


Έχει έκταση «2 μυριόμετρα από άρκτον προς μεσημβρίαν και 3 ως έγγιστα από ανατολάς προς δυσμάς». Συνορεύει «κατ’ άρκτον με τον δήμον Ακριών, προς μεσημβρίαν με τον της Δυλιμενίας, ανατολάς με τους δήμους Ζάρακος και Γερόνθρων και δυτικώς με την θάλασσαν του Λακωνικού κόλπου». Ο δήμος είναι «εν μέρει ορεινός, πετρώδης και κατάφυτος, εν μέρει πεδινός, πετρώδης, ξηρός και άνυδρος, πλην υγιεινός με πόσιμα ύδατα, πηγαία και φρεάτια και κυριεύοντες ανέμους τον Απιλιώτη, τον Ζέφυρο και τον Νότο».
Η κατάστασις της καλλιεργείας είναι κατά πολ­λά μετρία με παραγόμενα προϊόντα «δημητριακούς καρπούς, αραβόσιτο, καλαμβόκι, ολίγον έλαιον, οίνον και καπνόχορτον». Ο δήμος αριθμεί 2.347 κατοίκους, γεωργούς, ποιμένες και μικρούς κτηματίες «κράσεως αιματώδους κατά μέγα μέρος και ολίγοι τίνες χολερικής». Από άποψη υγι­εινής «τα χωρία ταύτα είναι εν γένει φύσει υγιεινά, ενίοτε όμως αποκαθίστανται νοσώδη τα περί το λευκόν πεδίον κείμενα, ένεκα της πλημμύρας των υδάτων συμβαινούσης ενίοτε μετά τινα πολυομβρίαν, τα οποία ιστάμενα εις το φύσει κοίλον τούτο πεδίον πολύν καιρόν όχι μόνον αφανίζουν τους καρπούς αυτών, αλλά γίνονται πρόξε­να πολυειδών νόσων, ένεκα των εξ αυτών αναπεμπομένων αναθυμιάσεων και προπά­ντων οι διαλείποντες και χλωρώδεις πυρετοί, οι οποίοι ενίοτε καταντούν και κακοή­θεις». Ως αιτίες αναφέρονται «αι αναπεμπόμεναι εις την ατμόσφαιραν δυσώδεις ανα­θυμιάσεις των ισταμένων επί του πεδίου υδάτων μη βυθιζομένων εις το παρακείμενον βάραθρον κατά συνέπειαν εμφράξεως τούτου και η υγρασία». Ως προφυλακτικά και θεραπευτικά μέτρα προτείνονται «η αποξήρανσις των λιμναζόντων υδάτων, τουτέστιν η δια διωρύγων ταχεία τούτων έξοδος». Το ιατρικό προσωπικό του δήμου αποτελείται από δύο χειρούργους εμπειρι­κούς γιατρούς, τους Α. Μανιατάκη (του δήμου Ακριών) και Εμμανουήλ Πανυμνητό (δι’ αδείας της Δημαρχίας κατά το 1835 έτος) και μία εμπερική μαία, την Πολίτω Χριστοφιλίνα. «Κατά τα χωρία ταύτα δεν υπάρχει ουδεμία δημοσία μαία, αλλ’ αι πρεσβύτεραι κατά χάριν βοηθούν τας τεκούσας». Φαρμακεία δεν υπάρχουν, αλλά «οι ειρημένοι ιατροί χορηγούν τα φάρμακα εις τους ασθενείς των». Στο δήμο υπάρχει «έν νεκροταφείον έξω της κωμοπόλεως εις θέσιν κατάλληλον, αλλά δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα, κατά τα λοιπά δε χωρία δεν υπάρχουν εισέτι τακτικά».
Υπάρχει επίσης «έν μοναστήριον εκ των διαλυθέντων, το της Παναγίας Χειματίσσης».
Μολάοι, Πάκια: «εις τους πρόποδας του όρους Κουρκούλα, τόπος φύσει πετρώδης και εύκαρπος, υγιεινός».
Καταβόθρα: «εις τους πρόποδας όρους, υγιεινός. Πλησίον τούτου υπάρχει βάραθρον τι, εν ω βυθίζονται τα συναζόμενα εις το πεδίον ύδατα».
Αγιος Θεόδωρος: «τόπος ορεινός, πετρώδης και εύκαρπος, πλην υγιεινός». Συκιά: «επί λόφου ευκάρπου και συδένδρου, υγιεινός».
Φοινίκι: «εις τους πρόποδας πετρώδους όρους, έχει δε και καλύβια τινα εις επίπεδον και κατάφυτον θέσιν, υγιεινόν».
Αγγελώνα: «εις θέσιν ορεινήν και πετρώδη, υγιεινή».


2. Δήμος Βοιών


Έχει έκταση «απ άρκτον προς μεσημβρίαν 3 μυριόμετρα και επέκεινα απ ανατολάς προς δυσμάς ». Συνορεύει «κατ άρκτον με τον δήμον Μαλεού, προς μεσημβρίαν λήγει εις το ακρωτήριον Μαλέα, πανταχόθεν δε περιστοιχείται από την θάλασσαν». Είναι τόπος «κατά μέγα μέρος ορεινός, σκληρός, γυμνός και άκαρπος, εν μέρει πεδινός, πλην άγονος, υγιεινός με κατάστασιν καλλιεργείας μετρία» και παρα­γόμενα προϊόντα «σύκα, κρομμύδια, ολίγον τυρόν και αραβόσιτον».
Οι 1.035 κάτοικοι είναι «γεωργοί, ποιμένες, ναυτικοί και ολίγοι τεχνίτες, κράσεως αιματώδους εν γένει και εύρωστοι». Οι ασθένειες από τις οποίες πάσχουν είναι «πλευρίτιδες, ρευματισμοί, χλωρώσεις, κατάρροι, σπανίως δε γαστρικοί πυρετοί και διαλείποντες» που οφείλονται «εις την ανεμώδη και υψηλήν θέσιν των χωρίων, την απροσεξία από το ψύχος των εχουσών την έμμμηνον ρύσιν γυναικών και την κα- κοφαγία». Ως προφυλακτικά και θεραπευτικά μέτρα προτείνονται «η προφύλαξις από το ψύχος και μάλιστα όσαι ευρίσκονται εις την περίοδον των εμμήνων γυναίκες και η αποχή από τα δύσπεπτα φαγητά».
Στο δήμο υπάρχουν δύο εμπειρικές μαίες, η Χριστίνα Βαστίτσα και η Μ. Τζακελογιαννού.
Νεκροταφεία «δεν υπάρχουν εισέτι προσδιορισμένα».
Υπάρχει επίσης «έν εκ των διαλελυμένων μοναστηριών, ο Άγιος Δημήτριος και έν μονύδριον κατά το ακρωτήριον Μαλέας».
Λάχιον: «εις τας υπώρειας όρους, εις θέσιν λοφώδη, άκαρπον, υγιεινόν με πόσιμα ύδατα τα των φρεάτων και αναβρυτικά και ανέμους κυριεύοντες τον Νότο και τον Εύρο».
Αγιος Νικόλαος, Βελανίδια: «ορεινά και πετρώδη, ολίγον υγιεινά με πόσιμα ύδατα αναβρυτικά και ανέμους κυριεύοντες τον Απιλιώτη και τον Βορέα».3. Δήμος Δυλημενίας


Έχει έκταση «2 1/2 μυριόμετρον απ άρκτον προς μεσημβρίαν και 1 1/2 από ανατολάς προς δυσμάς, το πλείστον μέρος ορεινόν, πετρώδες, άκαρπον και άδενδρον, εν μέρει δε πεδινός, πλην πετρώδης ολίγον, εν γένει υγιεινόν». Συνορεύει «κατ άρκτον με τον δήμον Ασωπού, προς μεσημβρίαν με τον του Μαλεού, κατ ανατολάς με τον δήμον Επιδαύρου Λιμηράς και προς δυσμάς με την θάλασσαν του Λακωνικού κόλπου». Έχει πόσιμα ύδατα «πηγαία, καλά και ανέμους κυριεύοντες τον Νότο και τον Βορέα». «Η κατάστασις της καλλιεργείας είναι πολλά μετρία». Παραγόμενα προϊόντα: Ολίγοι δημητριακοί καρποί και έλαιον, αραβόσιτος, καλαμβόκι, βαμβάκι και κρομμύδια. Ο δήμος αριθμεί 987 κατοίκους «γεωργούς, ποιμένες και ολίγους ναυτικούς». Οι κάτοικοι «κράσεως αιματώδους δεν νοσούν από ενδημιακά πάθη, ενίοτε όμως από φλογώσεις του στήθους, από χωλώδεις πυρετούς κατά το θέρος και από περιοδικούς το φθινόπωρον». Οι ασθένειες αποδίδονται «εις την ανεμώδη θέσιν των χωρίων, την κατάχρησιν των αώρων οπώρων και την κακοφαγίαν των εν γένει». Για την προφύλαξη από τις ασθένειες και την αντιμετώπισή τους προτρέπονται «να μην εκθέτωνται απροσέκτως εις τους σφοδρούς ανέμους, η αποχή από τας καταχρήσεις των οπώρων και την κακοφαγίαν». Στο δήμο δεν υπάρχουν ιατροί, «αλλά ο άνωθεν Α. Μανιατάκης προσκαλείται εν καιρώ ανάγκης». Μαίες υπάρχουν τέσσερις εμπειρικές, η Καλομοίρα Τζακανίλενα, η Αναστασία Μαρούλενα, η Ευφροσύνη Λιάρενα και η Μαρία Δ. Πατσουχία.  Υπάρχει «σταθμός τελωνείου, του οποίου το μικρόν κατάστημα είναι δημόσιον, ο δε επιστάτης τούτου εκπληρεί και τα υγειονομικά χρέη με την απαιτουμένην ακρίβειαν, ο μικρός δε λιμήν ούτος καλείται Αρχάγγελος» Νεκροταφείο υπάρχει «έν μακράν του χωρίου Δαιμονιά, μη έχον όμως τα απαιτούμενα προσόντα».

  • Δαιμονιά: «εις τους πρόποδας όρους, εις θέσιν κατωφερή, πολλά πλησίον της θαλάσσης, πετρώδης, υγιεινή».
  • Αγιος Νικόλαος: «εις θέσιν ορεινήν, πετρώδη και υγιεινήν». 
  • Βελλιαί, Λυρά: «εις τους πρόποδας όρους, υγιεινή».
  • Ελίκα: «ωσαύτως, αλλά πλησίον της θαλάσσης, είναι δε σύδενδρος και υγιεινή».

4. Δήμος Επιδαύρου Λιμηράς

Έχει έκταση «2 περίπου μυριόμετρα από άρκτον προς μεσημβρίαν και 114
απ’ ανατολάς προς δυσμάς» και συνορεύει «κατ’ άρκτον με τους δήμους Ζάρακος και Ασωπού, προς μεσημβρίαν με τους δήμους Δυλιμενίας και Βοιών, ανατολάς με την θάλασσαν και δυτικώς με τον του Ασωπού». Είναι τόπος «ορεινός, το πλείστον μέρος πετρώδης και άκαρπος, εν μέρει λοφώδης, σύδενδρος και πεδινός, εύκαρπος, κατα­βρέχεται από χειμάρρους και ρύακας, εν γένει υγιεινός με πόσιμα ύδατα τα εκ δεξα­μενών και ολίγα φρεάτια και κυριεύοντες ανέμους τον Απιλιώτη και τον Νότο». Τα παραγόμενα προϊόντα είναι «ολίγοι δημητριακοί καρποί, αραβόσιτος, καλαμβόκι, έ- λαιον και κηπευτά τινά, κυρίως δε τυρός, βούτυρον και μέλι».
Ο δήμος αριθμεί 1.142 κατοίκους «γεωργούς, ποιμένες, διάφορους βιομήχανους και τινας μεγάλους και μικρούς κτηματίας, κράσεως εν γένει αιματώδους, τίνες δε χολερικής». Στο δήμο «ενδημικαί ασθένειαι δεν υπάρχουν, συμβαίνουν όμως
σπο­ραδικώς ενίοτε πλευρίτιδες, κατάρροι, καθώς και χωλώδεις και διαλείποντες πυρετοί πλην σπανίως». Αίτια αυτών είναι «η απροσεξία ως προς το ψύχος και την δίαιταν, η ακαθαρσία των δρόμων και αι μεταβολαί του καιρού και συνεχείς αλλοιώσεις». Ως προφυλακτικά και θεραπευτικά μέτρα προτείνονται να είναι οι κάτοικοι «προσεκτι­κότεροι εις τας αλλοιώσεις του καιρού και η απαιτουμένη των οδών καθαριότης».
Υπάρχουν δύο χειρούργοι εμπειρικοί ιατροί, ο Νικόλαος Καλογεράς (με άδεια της Διοικήσεως) και ο Παναγ. Βενετζανάκης (με την υπ αριθμ. 323 άδεια του Ιατρο- συνεδρίου), μία μαία, η Αργυρή Σπυριδοπούλα  Κρήσσα «μία των εμπειροτέρων,
αλλ’ άνευ διπλώματος», ένας φλεβοτόμος και ένας εμφυλλιαστής, ο Γενικός Φαρμακο­ποιός δεν υπάρχει «ουδείς εξ επαγγέλματος, αλλ’ ο ειρημένος  Ν. Καλογεράς παρέχει προς τους πάσχοντας τα απαιτούμενα φάρμακα, τα οποία από Ναύπλιο συνήθως προ­μηθεύεται».
Νεκροταφεία «δεν υπάρχουν κατά τον δέοντα τρόπον».
Σχολεία υπάρχουν δύο, «έν ελληνικόν, του οποίου το κατάστημα είναι πολλά καλόν και έν αρτισύστατον αλληλοδιδακτικόν».
Υπάρχει επίσης «έν υποτελωνείον, του οποίου ο επιστάτης είναι επιφορτισμέ­νος και με τα υγειονομικά χρέη. Το κατάστημα είναι εθνικόν, πλην στενόχωρον».

Μονεμβασία: «επί νησιδίου τινός, συνεχομένου με την στερεάν δια γεφύρας, έχει εκατέρωθεν λιμένα μικρόν, είναι δε πετρώδης, άδενδρος, άκαρπος και άνυδρος, πλην υγιεινή. Η πόλις είναι περιτοιχισμένη και γέμει ερειπίων, έχει στενούς δρόμους και όχι πολλά καθαρούς, άνωθεν ταύτης υπάρχει φρούριον οχυρότατον».

Περιβόλια: «επί λόφων ευκάρπων και συδένδρων, υγιεινή με πόσιμα ύδατα πηγαία και τα εκ φρεάτων».

Κουλέντια, Σώρακας, Βουβουκέλια, Λογγιά, Νόμια: «Εις θέσιν ορεινήν και πετρώ­δη, πλην υγιεινή».
 

5. Δήμος Μαλεού
Έχει έκταση «απ άρκτον προς μεσημβρίαν έως 3 μυριόμέτρα, απ ανατολάς δε προς δυσμάς 1/4» και συνορεύει «αρκτικώς με τους δήμους Δυλιμενίας και Επιδαύρου Λιμηράς, προς μεσημβρίαν με τον δήμον Βοιών, κατ ανατολάς και δυσμάς με την θάλασσαν». Ο τόπος είναι «ορεινός κατά μέγα μέρος πετρώδης και άκαρπος, εν μέρει πεδινός, πετρώδης μάλλον, μετρίως εύκαρπος, πολλά άνυδρος και υγιεινός με πόσιμα ύδατα πηγαία, αναβρυτικά, πολλά καλά και επικρατούντες ανέ­μους τον Βορέα και τον Νότο». «Η κατάστασις της καλλιεργείας είναι πολλά μετρία» και τα παραγόμενα προϊόντα «πολλά ολίγοι δημητριακοί καρποί και αραβόσιτος, τα κυριώτερα δε σύκα και κρομμύδια».
Ο δήμος αριθμεί 1.266 κατοίκους, γεωργούς, τεχνίτες και ναυτικούς «κράσε- ως αιματώδους εν γένει». Οι ασθένειες που επικρατούν είναι «κατάρροι, πλευρίτιδες και περιπνευμονίαι, σπανίως δε πυρετοί γαστρικοί και διαλείποντες, καθώς και διάρ- ροιαι», οι οποίες αποδίδονται «εις την πολλά υψηλή και ανεμώδη των χωρίων θέσιν και την κακοφαγία». Ως προφυλακτικά και θεραπευτικά μέτρα προτείνονται «η όσον ένεστι προφύλαξις από τους ψυχρούς και σφοδρούς ανέμους, όταν μάλιστα ανεβαί- νωσι εις τας οικίας των ιδρωμένοι και η χρήσις ευπέπτου τροφής».
Στο δήμο υπάρχουν δύο εμπειρικές μαίες, η Σαλίνα Οθωμανίς και η Μαρίνα Δοκίτσα και ένας φλεβοτόμος.
Υπάρχει επίσης «έν υποτελωνείον, το κατάστημα του οποίου είναι ιδιωτικόν, ο επιστάτης δε τούτου εκπληρεί και τα υγειονομικά χρέη με την απαιτουμένην δρα­στηριότητα και ακρίβειαν».
Νεκροταφείο «δεν κατασκευάσθη εισέτι κατά τον απαιτούμενον τρόπον μ όλον ότι προσδιορίσθη προς τούτο θέσις κατάλληλος».
Σχολείο «δεν υπάρχει, πλην μέλει να αναγερθή εντός ολίγου εις Βοιές και εις θέσιν κατάλληλον».
Υπάρχει επίσης «παρά τη κωμοπόλει Φαρακλόν έν μοναστήριον εκ των δια- λυθέντων (Παραδείσιον), το οποίον έχει και μετόχιον πολλά καλόν».
Φαρακλόν, Μεσοχώρι, Καστάνια: «εις ορεινήν και πετρώδη θέσιν, άνυδρα και ά­καρπα, ολίγον υγιεινά».
Βοιαί: «νεωστί ανεγερθέν εις την παραλίαν των Βατίκων (μικρού λιμένος κειμένου απέναντι των Κυθήρων), υγιεινόν».

Τα κείμενα αυτά βρίσκονται στο βιβλίο με τίτλο
ΙΑΤΡΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ 1838-1842
Της Δήμητρας Σταθοπούλου – Καπετανάκη  (εκδόσεις <<Αδούλωτη Μάνη>>)
Οι πληροφορίες προέρχονται από τον Ιατρό Νικόλαο Α. Φωτεινό ο οποίος διορίσθηκε το 1838 ως διοικητικός Ιατρός στην διοίκηση Λακεδαίμονος
i dreamed my husband cheated on me website why women cheat on their husbands
my fiance cheated on me why people cheat in relationships cheat on my husband
what makes husbands cheat wife cheaters most women cheat
website click here read
click here why some women cheat online
go what is infidelity women cheat on men
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat go
how often do women cheat on their husbands how to cheat husband go
surgical abortion or pill having an abortion where can i get the abortion pill online
what causes women to cheat wife affair why do husbands cheat
why do women cheat with married men open how can people cheat
std pictures male female std pictures chlamydia side effects
i think my girlfriend cheated on me anvly.com i cheat on my girlfriend
how to know your wife cheated go want to cheat on my wife
i think my girlfriend cheated on me read did my girlfriend cheat on me
why people cheat boomasontennis.com reasons wives cheat on their husbands
cheaters caught developerstalk.com women who want to cheat
cheaters caught developerstalk.com women who want to cheat
how to cheat husband married cheaters the unfaithful husband
adult breastfeeding stories underage lesbian sex stories bdsm boy sex stories
dating sites for married people mdfoosball.com married men who have affairs
walgreens coupon code photo blog.imail.co.uk promo code for walgreens
walgreens coupon code photo blog.imail.co.uk promo code for walgreens
rx discounts coupons codinginterview.net free grocery store coupons
live abortion video abortion pill define abortion
live abortion video abortion pill define abortion
discount drug coupons read walgreens coupons online
walgreens new prescription coupon walgreens photo book coupon code walgreens photo coupon codes
free discount prescription card prescription drug cards discount coupons for prescriptions
rx discount drug coupon tracyawheeler.com new prescription coupons
celecoxib 100mg read celecoxib 100mg
coupons for pharmacy prescription drug discount card rx discount
new prescription coupon read prescription savings cards
new prescription coupons open coupons prescriptions
discount card for prescription drugs coupons for viagra 2016 coupons for viagra printable
coupons for prescriptions blog.brunothalmann.com canada drug pharmacy coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and citrus lisinopriland.net lisinopril and citrus
bystolic coupon voucher open bystolic copay savings card
canada drug pharmacy coupon free prescription cards discount cialis trial coupon
abortion pill miami abortion new york abortion advice
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
gabapentin 300 mg for dogs side effects http://lensbyluca.com/300/mg/for/dogs/side/effects gabapentin 300 mg for dogs side effects
sumatriptan migraine headache sumatriptan migraine headache sumatriptan migraine headache
viagra pillen kruidvat viagra pillen kruidvat sildenafil pfizer
viagra rezeptfrei deutschland http://viagrapillenkruidvat.com viagra rezeptfrei forum
viagra rezeptfrei deutschland http://viagrapillenkruidvat.com viagra rezeptfrei forum
cialis free coupon mha.dk discount drug coupon
15 weeks pregnant abortion kassenaar.com d&e abortion
end pregnancy over the counter abortion pill how late can a pregnancy be terminated
who can have an abortion in clinic abortion how soon can you have an abortion
abortion arguments is abortion safe when can u get an abortion
abortion arguments how can i terminate a pregnancy when can u get an abortion
low dose naltrexone side effects autism click naltrexone detox
low dose naltrexone sleep site naltrexone mechanism
low dose naltrexone sleep blog.dotnetnerd.dk naltrexone mechanism
low dose naltrexone online pharmacy naltrexone opiate withdrawal naltrexone pellet
alcohol is an agonist for naltrexone side effects alcohol naltraxone implant
generic revia mikemaloney.net naloxone naltrexone
vivitrol shot for opiate addiction avonotakaronetwork.co.nz side effects of revia
naltrexone side effects depression blog.bjorback.com naltrexone for cutting
vivitrol shot link naltrexone 50 mg side effects
naltrexone structure news.hostnetindia.com can naltrexone be abused
naltrexone alcohol side effects low dose naltrexone cancer low dose naltrexone neuropathy
how naltrexone works blog.admissionnews.com ldn therapy
low dose naltrexone lyme disease buy low dose naltrexone naltrexone clinic
how to take naltrexone click naltrexone classification
does naltrexone help with withdrawal blog.griblivet.dk detox
naltrexone how it works how does ldn work naltrexone immune system
naltrexone how it works how does ldn work naltrexone immune system
define naltrexone open naltrexone side effects a comprehensive view
naltrexone without a prescription naltrexone 1.5 mg www lowdosenaltrexone org
naltrexone without a prescription side effects of revia www lowdosenaltrexone org
ldn dosage peider.dk trexone
naltrexone half life site naltrexone withdrawal symptoms
naltroxin click doctors who prescribe low dose naltrexone
implant for alcoholism read ldn immune system
revia naltrexone naltrexone classification low dose naltrexone infertility
ldn for ibs will naltrexone show on a drug test naltrexone ms
injections for alcoholics to stop drinking click how does ldn work
alcoholism blog.jrmissworld.com vivitrol medication

Σχετικές αναρτήσεις:        
Θεάσεις: 317 | Σχόλια: